סל הקניות ריק

חיפוש חכם
נקה בחירה
Result:

תקנון 1of135

 

תודה שבחרת לרכוש באתר www.1of135.com

בטרם תמשיך בביצוע הרכישה באמצעות האתר או בפעילות אחרת באתר הינך נדרש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן.
כתנאי לרכישה באתר, עליך להסכים לכל התנאים וההתניות הכלולים בתקנון זה. על כן אנו ממליצים כי תקרא אותו בעיון.

*האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הגדרות

 •  אתר www.1of135.com  (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

 • בעל האתר ומפעילו הינו חברת אירית חיון בע"מ, שמשרדה הרשום ברח' איתמר בן אבי 1 תל אביב  (להלן: "החברה").

 • פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

 • הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המזמין", כהגדרתו להלן, באתר.

 • מוצרים - כל הפריטים המוצעים למכירה באתר – יצירות אמנות במהדורות מוגבלות, הדפסים, וגלריות קיר.

 • מזמין -  לרבות לקוח / גולש / חברה .

 • יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי שהזינה המזמין ו/או על ידי חברת PAY PAL (פיי פאל).

 • אישור הזמנה - מהווה את החשבונית ביחד עם פרטי רכישת העסקה.

 • כתובת למשלוח - הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות. 

 • מועד אספקה מבוקש - המועד אשר נרשם ע"י המזמין כמועד בו הוא מעדיף שיסופק לו המוצר.

 • יום אספקה - אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.

 • ימי עסקים: ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

כללי

 • שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה על ידי האתר מהווה אישור המזמין כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה ויפעל על פיהם, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג ומין שהוא כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 • על כן אם אינך מסכים לתנאי התקנון הינך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.

 • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים  למינהם וכל מכשיר אלקטרוני אחר) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 • החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או התמונות שבאתר.

 • התמונות באתר הינן להמחשה בלבד והנהלת האתר והחברה ישתדלו לעשות כמיטב יכולתן על מנת להציג תמונה מדויקת של המוצר עד כמה שניתן.

 • החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות אי דיוקים או שגיאות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהיא הנובעת מאי הדיוקים או השגיאות.

 • מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ על פי דין.

 • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

 • בכל שאלה בנוגע לאתר לתנאי השימוש בו, למוצרים המופיעים בו, הזמנות בירורים, תוכלי לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני ART@1of135.com ו/או באמצעות טלפון +972-3-6090802  והנהלת האתר תשוב אליך בהקדם.

 • לאחר שמסרת את פרטיך באתר, אישרת את המסמכים המחייבים ונתת את הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר תהא רשאית ואולם לא חייבת להציג או לשלוח לך עדכונים באמצעות חשבון שלך באתר, בדואר אלקטרוני בפקס ובמסרונים (SMS) ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותי מוצרי האתר, כמו גם שירותים ומוצרים של חברות אחרות מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעותם בסעיף 30 א' לחוק התקשרות (בזק שידורים), התשמ"ב – 1982.

 • בכל עת, תוכלי לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירובך לקבלת דברי פרסומת, בדרך כלל או מסוג מסוים, על ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הסירוב תפורט בתחתית כל דבר פרסומת אשר תשלח איך.

שירותים המוצעים באתר

www.1of135.com מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

 • יצירות אמנות במהדורות מוגבלות, הדפסים  וגלריות קיר כולל מיסגור על פי דרישה ושילוח ללקוח.

 • מובהר כי  החברה  אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. 

הרכישה באתר

 • האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר.

 • כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים.

 • עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). 

 • לתשומת הלב, החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.

 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 • על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המזמין להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכתובת למשלוח.

 • על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה.

 • כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.

 • במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למזמין הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.

 • מובהר כי חיוב מבצעת הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המזמין הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים".

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

 • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי ו/או  קבלת האישור מפיי-פאל על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה.

 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי ו/פיי-פאל, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

 • במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למזמין על ביטול ההזמנה או להציע מוצר חלופי אחר בעל אופי דומה ומחיר דומה. הודעה כאמור תימסר למזמין באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה.אם תקבל את הצעתנו הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרב לקבל מוצר חלופי הנהלת האתר תבטל את הזמנתך ותזכה את כרטיס האשראי שלך ו/או את חשבון הפיי פאל שלך.

 • במקרה כאמור, לא תהיה למזמין טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המזמין על כל טענה כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

 • ההזמנה תרשם במחשבי החברה וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה באתר.

 • כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המזמין באתר.

 • יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת ההזמנה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את החברה.

 • מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

 • זמני אספקה ומשלוח - עד 14 ימי עסקים. משלוח חינם בכל הארץ ליצירות שאינן ממוסגרות וליצירות ממוסגרות שגודלן לא עולה על 50x70 ס״מ.
  יצירות שגודלן עולה על 50x70  / 50*50 ס״מ הן באיסוף עצמי מהסטודיו במרכז תל אביב או רמת חן.

 • החברה תספק למזמין את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 21 ימי עסקים).

 • החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שבת, ערבי חג וחג.

 • החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, או אחרת, או לארצות שאינן בטווח החלוקה .

 • אספקת פריטים אל בית המזמין או לכל יעד אחר אותו בחר המזמין, כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר אלא אם נקבעה הטבה של משלוח חינם ללקוח.

 • דמי המשלוח הכרוכים בביצוע ההזמנה ישולמו ע"י הלקוח בד בבד עם התשלום בגין המוצר המוזמן אלא אם נקבעה הטבה של משלוח חינם ללקוח

 • במידה והתמונה נשברה כתוצאה ממשלוח - הגלריה תתקן על חשבונה את התמונה, אך הלקוח ידרש לאסוף את התמונה מהגלריה בתל אביב. במידה ואין באפשרות הלקוח להגיע לגלריה, היצירה תשלח מתוקנת, אך ללא זכוכית או עם זיגוג פלקיסגלאס, זכוכית אקרילית .
   

ביטול עסקת הרכישה על ידי המזמין

אנחנו עושים הכל כדי שתאהבו את היצירות המקוריות שהזמנתם מאיתנו!
אך אם בכל זאת אתם מתלבטים - אין בעיה, ניתן להחליף או להחזיר אלינו כל פריט בכפוף לתנאים הרשומים 
במקרים בהם המוצר קיים במלאי החברה ולא הוזמן במיוחד עבור הלקוח, החזרת/החלפת המוצרים תתבצע עד 14 יום ממועד ההזמנה וכנגד הצגת חשבונית מס או קבלה. 
יתקבלו להחלפה/החזרה רק מוצרים שלמים שלא נפגעו, באריזתם המקורית ובלבד שלא נעשה בהם כל שימוש. 

 • המזמין רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: 

 • עליך להודיע על רצונך להחזיר את המוצר לא יאוחר מ- 14 יום מיום קבלת המוצר.

 • אופן החזר התשלום- זיכוי בכרטיס האשראי.

 • במקרים בהם המוצר הינו בהזמנה ולא קיים במלאי החברה – הוסבר והוסכם ללקוח כי החברה אינה מחזיקה במלאי וכי היצירות מיוצרות במיוחד עבורו, על פי דרישתו, זאת בהתאם למידה וגימור המתוארות שבחר בהזמנה. אי לכך ובהתאם לאמור, הזמנה זאת אינה ניתנת לביטול וזאת בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א 2010.

 • לא תתאפשר החלפה/ החזרה ולא יינתן זיכוי כספי עבור מוצר שנפגם בדרך כלשהי ו/או מוצר שבוצע בו שימוש כלשהו. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק –כפי שהתקבל. מובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.

 • מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 • לעניין פגם שנפל במוצר, במידה ולא הודיע המזמין להנהלת האתר על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מיום קבלתו, מהווה הדבר הודעה כי לא נפל כל פגם במוצר ולמזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

 • זיכויים יועברו לכרטיס האשראי ו/או לחשבון הפיי פאל בו בוצעה ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בסך 5% משווי העסקה או 100 ₪, הנמוך מבינהם, בהתאם לדין. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של המזמין ו/או לחשבון הפיי פאל בהתאם למדיניות חברת האשראי וחברת פיי פאל.

 • בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא"ל: ART@1of135.com  או בטלפון  972-3-6090802

ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה המזמין, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.

 • אם יתגלה כי נפלה טעות בין במחיר המוצר לבין אם בתאור המוצר באתר.

 • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המזמין.

 • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, המזמין ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;

 • המזמין מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

 • המזמין ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בהחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;אם לפי דעת החברה, בכוונת המזמין לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'.

 • בהקשר זה, המזמין מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.

 • במקרה של כח עליון, פעולת מלחמה, איבה טרור מצבי חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.

 • בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

 • בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע למזמין פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

 • בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.  

 • המזמין יודע ומאשר כי על אף שקיימים פריטים באתר המוצעים למכירה כאחד מסוגם, באופן זה שלא ימכרו שני פריטים מאותו הסוג, הרי שקיימת אפשרות כי פריט המופיע באתר כבר נרכש ו/או הוזמן על ידי קונה אחר והדבר טרם עודכן באתר. הקונה מאשר כי מובן לו שבנסיבות שכאלה החברה לא תספק את הפריט לקונה ואו המזמין השני בזמן, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך.

 • הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה באתר באופן תקין.

 • אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה ו/או האתר לתבוע את נזקיהן בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה משמעותית ממצבו לאחר החזרתו. 

מבצעים והטבות

 • הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות.

 • הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת לכך.

 • לתשומת ליבך: אין לך זכות קנויה להנות ממבצעים הטבות והנחות באתר.

 • כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה תהיה סיבתו אשר תהה יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע ו/או הנחה .

 • הנהלת האתר תשתדל להודיעך טלפונית במקרה בו זכאותך להנחה ו/או הטבה נשללה או תשלל עקב שינוי בפרטי הזמנתך.

אחריות האתר והחברה

 • החברה ואו הנהלת האתר ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמשת ו/או למזמין ו/או לגולשת ו/או לצד שלישי כתוצאה מרכישה משימוש באתר או כתוצאה מרכישה באמצעות האתר. שלא על פי תקנון זה תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/ו מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא שאז החברה/האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל הזמנה ספציפית.

 • הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו

 • נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמו.

 • התמונות באתר להמחשה בלבד ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו"ב בין המוצר כפי שהוא הוצג באתר לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על הנהלת האתר או מי מטעמה אחריות כלשהיא.

 • מסיבות טכנולוגיות ברורות יתכן והצבעים אשר המזמין רואה על המסך שונים מהצבעים של התמונה, פוסטר או ציור אותו יקבל בפועל. בדרך כלל ההבדלים קטנים כתלות באיכות מסך המחשב של המזמין. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי, אך מובהר כי לא תחליף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים ולטקסטורה אשר נצפו על ידי המזמין.

 • הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהי חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהיא .

 • בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהיא  העולה על ערך  המוצר שנרכש וכל נזק אחר.

 • החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי המזמין ו/או מקבלת ההזמנה במוצר לרבות ניקויו שלא בהתאם להוראות  ו/או החברה וכל שימוש אחר כלשהו.

 • הנהלת האתר תצא ידי חובתה עם מסירת המוצרים שהוזמנו לכתובת ו/או למשלוח אותו מסרת בעת ההזמנה.

 • במקרה שרכשת מוצר פגום זכותך היחידה היא להחליפו או לקבל את ערך תמורתו בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ובהתאם לחוק.

 • הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחור באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים.

 • בעקבונות הקורונה קיימת בעיות אספקה של מוצרי נייר (של חברות יצרניות נייר מחו"ל), לכן הגלריה ראשית לשנות לפי הצורך את יצרן הנייר וסוג הנייר: פיין ארט / פוטו ארט / ובדי קנבס, תוך שמירה על סטנדרטים עולמיים באיכויות גבוהות של נייר אמנות ברמת גלריות.

 • אין בהצגת הספקים והמוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי האתר.

זכויות יוצרים

 • החברה הינה הבעלים הבלעדיים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בתמונות המוצעות למכירה באתר ו/או בכל תוכן, לוגו, עיצוב ומדגם המופיע באתר. מובהר במפורש כי אסורה כל שכפול העתקה (לרבות דיגיטלית) הפצה ומכירה של התמונות הנמכרות באתר.

 • כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר החברה, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד.

 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר החברה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המופיעות בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

 • אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 • כל התוכן המילולי, אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.

 • אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב לכל מטרה אחרת בין על ידך ובין על ידי צד שלישי או בשיתוף צד שלישי בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרונים או מכניים או אופטיים, אמצעי צילום והקלטה או בכל אמצעי ו/או דרך אחרת בלא קבלת הסכמה של החברה.


שינוי בתנאי השימוש

 • הנהלת האתר רשאית מעת לעת לשנות את תנאי השימוש או כל אחד מתנאי השימוש באתר על ידי פרסום גירסה מתוקנת באתר האינטרנט. הגירסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה.


דין ושיפוט

 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

 

חוק הגנת הפרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 הגולש רשאי לעיין במידע, כשמידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. המידע הנאסף אודותיך על ידי מפעילי האתר במסגרת פעילות ממוקדת או אגב אורחא, כפוף לחוק זה ולפיכך לכל זכויות ודרישות הגולש וכל מאן דבעי, בהתאם לכל דין.

במהלך שימוש הגולשים באתר יתכן וייאסף מידע אודות המשתמש-הגולש, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, מוצרים שביקש למכור או לרכוש, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותך. הגולש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בגולשו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין. יתכן כי לגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.

לינק: תקנון לפייסבוק

צוות את www.1of135.co ישמח לעזור, לשמוע ולייעץ

 • נשמח לראותכם שוב בין לקוחותינו

 • לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל  ART@1of135.com   או בטלפון מס'   972-3-6090802.

Virtual Money not numeric Discount expired or not exists Please Wait... Invalid card number Discunt not reached minimum cart Please wait.updating sums WhatsApp